PRO FIRMY

Nabízím možnost uspořádání kurzu na míru dle požadavků klienta

Tento kurz může být smysluplným benefitem s velkým přesahem jak pro zaměstnance, tak i pro firmu. Zaměstnavatel poskytne možnost lidem se vzdělat v oblasti, která je tak důležitá pro budoucnost naší společnosti, jako je výchova dětí a komunikace s nimi a přispějete k rozšiřování mírumilovných, demokratických a nerepresivních výchovných postupů mezi rodiče.

Výchova bez poražených je komplexní model pro rozvoj vztahů a jeho pravidla jsou obecně platná pro rodinné i pracovní vztahy a komunikaci doma i na pracovišti. Lze ho uplatnit v kolektivech a rodinách, kde se již vztahy zhoršily či narušily, nebo v rámci prevence. V obou případech se účastníci učí předcházet vzniku vztahových problémů a konfliktů a řešit je dříve, než vzniknou.

Dovednosti, které se lidé na kurzech naučí si přenášejí i do komunikace na svém pracovišti. Dokážou efektivněji komunikovat a řešit případné konflikty mezi sebou, včetně střetu hodnot. Ke střetu hodnot často dochází v pracovním prostředí ve firmě, která podporuje myšlenku diverzity. Pokud jsou hodnoty vhodně vykomunikovány přinese to zdravý vztah založený na respektu. Je mnohem pravděpodobnější, že se lidé v takovém prostředí nebudou bát chovat přirozeně a říkat nahlas své nápady. Což je ve výsledku příjemné pro zaměstnance a užitečné pro zaměstnavatele.

V rámci Sociální odpovědnosti firmy je tento kurz přínos, který se zasazuje o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin a do budoucna i společnosti jako celku.

Work-life balance je také harmonizace pracovního a rodinného života. Pracovní a soukromý život na sebe vzájemně působí. Člověk si přenáší svoje psychické rozpoložení z jedné oblasti do druhé. Pro firmu je důležité, aby byl člověk spokojený i ve svém osobním a rodinném životě, protože nespokojenost ze soukromého života se přenáší do toho pracovního. Jejich spokojenost pozitivně ovlivňuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců k firmě. Spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu.