KURZ

 

Kurz je určen všem rodičům, kterým záleží na vztahu se svými dětmi a vztahu k sobě samém. Výchova bez poražených je komplexní model pro rozvoj vztahu rodičů a dětí v rodinách všech typů. Funguje pro děti od raného věku až po rebelující adolescenty. Lze ho uplatnit v rodinách, kde se již vztahy rodičů a dětí zhoršily či narušily, nebo v rámci prevence. V obou případech učí rodiče i děti předcházet vzniku vztahových problémů a konfliktů a řešit je dříve, než vzniknou. Je vhodný i pro rodiče, kteří vychovávají děti sami, prarodiče, vychovatele, chůvy.

Přínosy

 • Děti se budou učit s vámi řešit své problémy a neuzavírat se do sebe
 • Děti se naučí „sebedisciplíně“, sebekontrole, lépe přijímat zodpovědnost za sebe sama
 • Naučíte se, jak být s druhými, a nestát proti sobě – spolupracovat, místo bojovat
 • Budete zažívat méně „výbuchů“, které postupně nahradí hledání řešení problému
 • Naučíte se, jak nastavovat v rodině společně pravidla, čímž se všichni začnou cítit motivováni, dodržet je a ctít
 • Začnou ubývat mocenské boje – napětí, hněv, jejich místo zaujme zábava, láska, mír

Co se naučíte

 • „Určit, komu patří problém“ pro porozumění a vyřešení problému.
 • „Aktivní naslouchání“ pro umožnění svým dětem a ostatním vyřešit jejich vlastní problém.
 • „Já sdělení“ pro vymezení se vůči neakceptovatelnému chování tak, aby způsobilo změnu tohoto chování.
 • „Přeřazení“ pro překlenutí odporu
 • „Metoda číslo III – metoda bez poražených “ pro vyřešení konfliktu se svými dětmi nebo ostatními pro spokojenost obou stran.
 • Vypořádat se názorovými střety pro vyřešení kolize hodnot se svými dětmi či ostatními lidmi.

Jak kurz probíhá

Jedná se o osvědčený a vyzkoušený program, který je tvořen stručnými prezentacemi, ukázkami, úlohami z pracovního sešitu, nácvikem, trochou domácích úloh a malých skupinových diskuzí. Každý účastník získá sadu materiálů, ke kterým se může kdykoliv vracet, jako je pracovní sešit, kniha Thomase Gordnona Výchova bez poražených a také certifikát o absolvování kurzu. Program je sestaven z 24 hodin skupinových setkání, která jsou rozvržena do 8 tříhodinových setkání v podvečer v pracovní dny.

Obsah kurzu